logo

Styret i Hobøl BU

STYRET I HOBØL BU 2018/2019

 

Leder:                                 Celine Gulliksen

Nestleder:                           Marinius Berger                                                   

Kasserer:                            Karl Kristen Gjølsjø    

Styremedlem:                     Anna Helene Dæhlen Gjønnes

Styremedlem:                     Ole Einar Gjønnes                                                                                              

Styremedlem:                      Andrea Greaker

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt