logo

Styret i Hobøl BU

STYRET I HOBØL BU 2017/2018

Leder:                                 Celine Gulliksen

Nestleder:                           Marinius Berger                                                   

Kasserer:                            Karl Kristen Gjølsjø    

Aktivitet:                             Andrea Greaker

Tevling:                              Ole Einar Gjønnes                                                                                              

Sekretær:                          Anna Helene Gjønnes

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt