logo

Årsmøteuttale 2016

Bygdepolitisk nestleder Jo Gabriel Grøtan skrev en uttale som årsmøtet 2016 godkjente

Årsmøteuttalen var på trykk i Avisa Sør-Trøndelag 24. februar 2016.

Uttale

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt