1. representantskap 2021

Stemmer på årsmøte
feb
  • (6. februar)
  • (7. februar)
Digitalt møte
Tillitsvalgte

1. representantskap i Norges Bygdeungdomslag ble kunngjort 4. desember 2020.


Representantskapet er satt sammen av fem medlemmer valgt av Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte (deriblant ordfører, varaordfører og 1. vaktleder), styret i NBU, fylkesledere, ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem valgt av Norges Bondelag. Alle fylkeslag kan også stille med én observatør.

1. representantskapsmøte blir gjennomført digitalt.

På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen blir møtet gjennomført digitalt på Zoom.

Tid

Lørdag 6. februar kl. 11 til søndag 7. februar kl. 15.00.

Sted

Victoria Hotel Hamar
Strandgata 21, 2317 Hamar

Victoria Hotel Hamar

Saker

Innkalling, mer praktisk informasjon og sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet. 

Har du saker du ønsker at representantskapet skal behandle, må disse sendes til generalsekretær på general@nbu.no.

Vi setter pris på feride saker eller at utkast sendes innen søndag 13. desember (eller innen 18. desember når papirene sendes til styret) for å komme med i behandling på neste styremøte.

Den formelle fristen for sakspapirene er 8. januar (4 uker før møtet). Det er fint om du presiserer hvem som skal legge frem saken, og eventuelt ønsket tidspunkt dersom du har preferanser her.

Påmelding

Påmelding skjer på https://airtable.com/shrrx5XaBr2jCffLy senest torsdag 14. januar.

Offentlig oversikt over påmeldte finnes her: https://airtable.com/shr1EERE8ubTGyPGw/tbldCLydnqo4D17jI

Praktisk informasjon

Vi oppfordrer til å reise kollektivt eller samkjøre til hotellet. 
Bestill billetter i god tid (så fort hotell er annonsert), og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med på reiseutjamninga.

Adresse
Strandgata 21, 2317 Hamar
Reise

Se VY for reise med tog eller buss. Det går tog mellom Oslo lufthavn - Hamar hver time.