1. representantskap 2022

Repskap 2
feb
  • (5. februar)
  • (6. februar)
Fleischer's Hotel, Voss
Tillitsvalgte

1. representantskap i Norges Bygdeungdomslag 2022 ble kunngjort 9. desember 2021.

Representantskapet er satt sammen av fem medlemmer valgt av Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte (deriblant ordfører, varaordfører og 1. vaktleder), styret i NBU, fylkesledere, ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem valgt av Norges Bondelag. Alle fylkeslag kan også stille med én observatør.

Tid

Lørdag 5. februar kl. 10.00 til søndag 6. februar kl. 13.00

Sted

Fleischer's Hotel
Evangervegen 13
5704 Voss

(Vi følger nøye med på smittesituasjonen i samfunnet og følger de restriksjonene som blir gitt oss. Vi holder dere oppdatert ved endringer).

Pris

3500 for påmelding innen påmeldingsfrist. (4000 for påmelding etter frist).

Påmelding

Påmelding skjer på https://airtable.com/shrrx5XaBr2jCffLy senest torsdag 20. januar

Offentlig oversikt over påmeldte finnes her: https://airtable.com/shr1EERE8ubTGyPGw

Saker

Innkalling, mer praktisk informasjon og sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet.

Har du saker du ønsker at representantskapet skal behandle, må disse sendes til generalsekretær på general@nbu.no. Vi setter pris på om saker sendes inn før jul, 19. desember. Den formelle fristen for sakspapirene er 8. januar, 4 uker før møtet. Det er fint om du presiserer hvem som skal legge frem saken, og eventuelt ønsket tidspunkt dersom du har preferanser her.

Legge til endringsforslag

Reise

Tog

Kommer du reisende med tog går Bergensbanen forbi som ett av sine siste/første stopp. Se Vy for reise med tog.

Fly

Lander du med fly på Bergen lufthavn Flesland er enkleste reisevei med flybussen/bybanen inn til Bergen sentrum og dermed tog videre til Voss.

Fly med SAS
Fly med Norwegian

Vi oppfordrer til å reise kollektivt eller samkjøre til hotellet. Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med i reiseutjevningen mellom fylkeslagene.

Fylkesledersamling

Dersom det er ønskelig å gjennomføre en fylkesledersamling på fredagen, gi tilbakemelding til generalsekretær innen 19. desember.

Kunngjøring (PDF, 88KB)