2. representantskap 2020

Stemmer på årsmøte
sep
  • (26. september)
  • (27. september)
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen
Tillitsvalgte

2. representantskap i Norges Bygdeungdomslag ble kunngjort 14. juli 2020.

Forslagsportal

Legg inn forslag på denne lenken https://nbu.no/forslag

Se alle forslag

Bla i alle innsendte forslag i denne oversikten

https://airtable.com/shrLBdv3A1kGNSJqD/tblzKXMTla0rIcsje/viwkpzcpEXNmKp8Up 


Representantskapet er satt sammen av fem medlemmer valgt av Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte (deriblant ordfører, varaordfører og 1. vaktleder), styret i NBU, fylkesledere, ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem valgt av Norges Bondelag. Alle fylkeslag kan også stille med én observatør.

Tid

Lørdag 26.september kl. 11 til søndag kl. 15.00.

Sted

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Saker

Innkalling, mer praktisk informasjon og sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet. 

Har du saker du ønsker at representantskapet skal behandle, må disse sendes til generalsekretær på general@nbu.no. Den formelle fristen for sakspapirene er 29. august (4 uker før møtet). Det er fint om du presiserer hvem som skal legge frem saken, og eventuelt ønsket tidspunkt dersom du har preferanser her.

Praktisk informasjon

Vi oppfordrer til å reise kollektivt eller samkjøre til hotellet. 
Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med på reiseutjamninga.

Påmelding skjer på https://airtable.com/shrrx5XaBr2jCffLy senest torsdag 3. september.

Offentlig oversikt over påmeldte finnes her: https://airtable.com/shr1EERE8ubTGyPGw/tbldCLydnqo4D17jI

Adresse

Hans Gaarders veg 15
2060 Gardermoen, Norge

Avstand flyplass

Oslo Lufthavn Gardermoen: 5,7 km, ca 10 min

Buss

Fra 3. august 2020 kjører buss S33X mellom flyplassen og hotellet.
Se busstidene her.

Les mer om hotellet på deres nettsider.