2. representantskap 2021

sep
  • (25. september)
  • (26. september)
Hotel Klubben. Nedre Langgate 49, 3126 Tønsberg
Tillitsvalgte

2. representantskap i Norges Bygdeungdomslag ble kunngjort 20. juli 2021.

Representantskapet er satt sammen av fem medlemmer valgt av Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte (deriblant ordfører, varaordfører og 1. vaktleder), styret i NBU, fylkesledere, ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem valgt av Norges Bondelag. Alle fylkeslag kan også stille med én observatør.

Tid

Lørdag 25. september kl. 11.00 til søndag 26. september kl. 15.00

Sted

Hotel Klubben – Tønsberg
Nedre Langgate 49
3126 Tønsberg
https://www.hotelklubben.no/

Pris

3500 for påmelding innen påmeldingsfrist. (4000 for påmelding etter frist).

Påmelding

Påmelding skjer på https://airtable.com/shrrx5XaBr2jCffLy senest torsdag 9. september

Offentlig oversikt over påmeldte finnes her: https://airtable.com/shr1EERE8ubTGyPGw

Saker

Innkalling, mer praktisk informasjon og sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet. 

Har du saker du ønsker at representantskapet skal behandle, må disse sendes til generalsekretær på general@nbu.no. Vi setter pris på om de sendes senest onsdag 11. august for å komme med i behandling på neste styremøte. Den formelle fristen for sakspapirene er 27. august (4 uker før møtet). Det er fint om du presiserer hvem som skal legge frem saken, og eventuelt ønsket tidspunkt dersom du har preferanser her. Bruk gjerne vedlagte dokumenter for å skrive saksfremlegg.

Legge til endringsforslag

Reise

Med fly er letteste reisevei fra Oslo flyplass tog til Oslo S, og videre med tog derfra til Tønsberg (Oslo S - Tønsberg 1 t 11 min). Se https://www.vy.no/ for reisealternativer. Hotellet ligger 8 minutter i gangavstand fra stasjonen.

Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med på reiseutjamninga. 

Praktisk informasjon

Dersom det er ønskelig å gjennomføre en fylkesledersamling på fredagen ta kontakt med styreleder innen 11. august.