Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag 2020

jul
Gjenomføres digitalt - Zoom
Tillitsvalgte

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag vedtas blant annet årsmelding, regnskap og budsjett, politikk, valg av sentralstyret og veien videre

Program Årsmøte

MANDAG 
Møtet gjennomføres kun på mandag.

Møtet starter klokken 10.00.

Det vil være åpent for "innlogging" fra klokken 09.00

TIRSDAG
Det er ikke årsmøte på tirsdagen da det i år gjennomføres digitalt.

 Påmelding for medlemmer

Påmeldingslenke er sendt ut på epost. 

Gi beskjed dersom du ikke har motatt epost på hei@nbu.no.

Offentlig oversikt over påmeldte finner du her. Det er sortert først på hvilken delegasjon og så hvilket fylke.

Oversikt over hvor mange delegater og observatører laget ditt har finner du her. Delegater har stemmerett, mens observatører har møte- og talerett. Kriteriene for at et lag får delegater er følgende:

  • Laget må ha levert årsmeldingsskjema i 2019 (2020 for fylkeslag)
  • Laget må ha minst 10 betalte medlemmer i 2019 
  • Laget må ha hatt årsmøte det siste året

Hvis du ikke finner lokallaget ditt i oversikten, eller mener at informasjonen i oversikten er feil, ta kontakt på freya@nbu.no.

 

NBU sitt årsmøte

Årsmøtets gjøremål er fastsatt i NBUs vedtekter, som du finner her.

Sakspapirer 

Sakspapirene til møtet blir lagt ut her og sendt til påmeldte deltakere per epost.