Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag 2020

jul
Gjenomføres digitalt - Zoom
Tillitsvalgte

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag vedtas blant annet årsmelding, regnskap og budsjett, politikk, valg av sentralstyret og veien videre

Digitalt årsmøte

Takk for et godt årsmøte!

Protokoll vil bli lagt ut på nettsidene så snart den er ferdig. God sommer!

Program Årsmøte

MANDAG 

Kl 09.00 Innlogging starter
Kl 10.00 Sak 01 Åpning av møte 
                Sak 03 Godkjenning av årsmøtefullmakter  
                Sak 02 Navneopprop 
                 Sak 04 Godkjenning av innkalling og sakliste 
                Sak 05 Forretningsorden
                Sak 06 Valg av protokollunderskrivere 
Kl 10.15 Sak 07 Leders tale 
Kl 10.35 Sak 16 Årsmelding 2019 
Kl 10.50 Sak 08 Regnskap for 2019 
Kl 11.10 Pause 
Kl 11.20 Sak 09 Rammebudsjett 2021
Kl. 11.40 Sak 12 Uttaler og resolusjon 
                        Resolusjon fra Buskerud «Ja til familiebruk og mjølk»
Kl. 11.45 Hilsningstaler 
Kl 12.00 Sak 10 Revidering av NBUs planverk
Kl. 12.15 Lunsj
kl. 13.00 Sak 11 Generaldebatt 
Kl. 13.30 Utdeling av priser
a)    Verveprisen
b)    Tevlingsprisen
c)    Aktivitetsprisen
d)    NBU-klubba
Kl. 13.45 Sak 15 Innkomne forslag/saker
                 Sak 15.1 European Rally 2022 
                 Sak 15.2 Aksjonsuka 2020 
                 Sak 15.3 Politisk plattform 
Kl. 14.20 Sak 13 Valg 
                 Sak 14 Honorarer og godtgjørelse for sentralt tillitsvalgte i NBU 
Kl. 15.00 Slutt

TIRSDAG
Det er ikke årsmøte på tirsdagen da det i år gjennomføres digitalt.

Påmelding for medlemmer

Påmeldingslenke er sendt ut på epost. 

Gi beskjed dersom du ikke har motatt epost på hei@nbu.no.

Offentlig oversikt over påmeldte finner du her. Det er sortert først på hvilken delegasjon og så hvilket fylke.

Oversikt over hvor mange delegater og observatører laget ditt har finner du her. Delegater har stemmerett, mens observatører har møte- og talerett. Kriteriene for at et lag får delegater er følgende:

  • Laget må ha levert årsmeldingsskjema i 2019 (2020 for fylkeslag)
  • Laget må ha minst 10 betalte medlemmer i 2019 
  • Laget må ha hatt årsmøte det siste året

Hvis du ikke finner lokallaget ditt i oversikten, eller mener at informasjonen i oversikten er feil, ta kontakt på freya@nbu.no.

 

NBU sitt årsmøte

Årsmøtets gjøremål er fastsatt i NBUs vedtekter, som du finner her.

Sakspapirer 

SAMLEDOKUMENT (PDF) (5MB)

PLANVERK (PDF) (1MB)

POLITISK PLATTFORM (PDF) (1MB)

SAK 9 RAMMEBUDSJETT - RETTET (PDF, 552KB)

Sakspapirene er også sendt ut på e-post.

Endringsforslag

Alle endringsforslag eller kandidater til valg må sendes inn på forhånd innen onsdag 8. juli. Bruk forslagsportalen i denne lenken.

Generaldebatt

Vi setter av 90 minutter til generaldebatt på årsmøtet. Alle innlegg må meldes til ordfører fra fylkesleder. Det er en begrensing på 2 innlegg per fylke. 

Skal du holde innlegg i generaldebatten? Meld deg på et av testmøtene og si ifra i god tid før, slik at vi kan få testet lyd og bilde med deg.

Årsmelding

Her finner du årsmeldingen i tre ulike filformater. Formatet er spesifisert i filen 

  • Trykkvalitet
  • Nett (interaktiv), stor fil
  • Nett (interaktiv), liten fil

ÅRSMELDING

 

Hilsningstaler og videoer fra samarbeidspartnere

 

Medlemstilbud i Norges Bondelag

Bondelaget følger alltid NBU sitt årsmøte med stor interesse. I år ble det vanskelig å ha stand, men vi opprettholder selvfølgelig vårt vanlige innmeldingstilbud til alle årsmøtedeltagere. Det er halv pris på medlemskap ut året (ordinær pris for 2020 er kr 299,- for NBU-medlemmer under 26 år). Alle NBU-medlemmer som melder seg inn i tidsrommet 13.- 19. juli, får også ei Bonde eller Bondevenn t-skjorte på kjøpet. Innmelding skjer på bondelaget.no/bli-medlem Velg personlig medlemskap og skriv i feltet for andre opplysninger hvilken t-skjorte og størrelse du vil ha. Er du allerede medlem så oppfordrer vi deg til å verve en venn. I tillegg til våre ordinære vervepremier har vi en sommervervekampanje der alle som verver et medlem er med i trekningen av gavekort på 5000 kroner på De historiske hoteller og spisesteder.

Som medlem i Bondelaget blir du med i et faglig og sosialt fellesskap med over 60 000 andre som jobber for å ivareta et landbruk over hele landet. Du får også tilgang på økonomiske medlemsfordeler, f.eks. rabatterte forsikringer for deg selv og tingene dine, og gratis abonnement på Bondebladet. Les mer om alle medlemsfordelene her

Lykke til med årsmøtet og velkommen til Bondelaget!

(en liten rettelse fra filmen; det er halv pris ut året for NBU medlemmer som melder seg inn nå)