Representantskapsmøte

Feb
  • (2 Feb)
  • (3 Feb)
Tillitsvalgt

Rådgivende organ for sentralstyret som ordinært møtes to ganger i året.

På representantskapsmøtene treffes sentralstyret, de direktevalgte og fylkeslederne, samt representanter fra Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag.