Styremøte i Norges Bygdeungdomslag

Illustrasjonsbilde: Ellen Hoff Jørgensen
Illustrasjonsbilde: Ellen Hoff Jørgensen
jul
Hof, Vestfold
Tillitsvalgte

Første styremøte for perioden 2019/2020. Konstituerende styremøte etter Årsmøte.