Vårkurs 2020

mar
  • (13. mars)
  • (14. mars)
  • (15. mars)
Sola
Tillitsvalgte

NBUs vårkurs, der alle fylkesstyrene læres opp i tillitsvalgtarbeid.

Velkommen til vårkurs

Alt program her gjelder 2018 - men sted og dato er oppdatert for 2020.

Innsjekking: Fredag kl. 14:30-15:00

Kursstart fredag: Kl. 15:00

Kursslutt søndag: Kl 13:30 (med felles lunsj etterpå fra 13:30-14:00)

Kjekt å ha med

Skrivesaker, notatblokk og/eller PC
Pent antrekk til banketten lørdag.
Pris per person: 3000 kr

Påmelding

https://airtable.com/shrbuwvakaZbY2Awm 

Påmeldingsfrist: 26. februar

Spørsmål?

For praktiske spørsmål om påmelding og hotellet kontakt organisasjonskonsulent Håkon Skahjem per e-post organisasjon@nbu.no eller per telefon 22 05 48 00.

For spørsmål om programmet kontakt Guro Lajord per e-post guro_lajord@hotmail.com eller per telefon 950 00 553.

Om kursene

Særdeler

Formålet med særdelene er opplæring og skolering i de ulike vervene i fylkesstyret. Du vil lære hva ditt verv innebærer, samt bli kjent med andre fylkesstyrerepresentanter med samme verv som man kan utveksle erfaringer med.

Leder
Organisatorisk nestleder
Bygdepolitisk nestleder
Økonomi
Tevling
Kultur
Info/redaktør
Lagsutvikling

Kortkurs

Fredag

Fellesforedrag - auditorium

Har organisasjoner noe de skulle ha sagt i samfunnsdebatten? Har vi mulighet til å påvirke? Hvilken verdi har de frivillige organisasjonene? Og er det egentlig viktig å engasjere seg? Marit Strand, tidligere tillitsvalgt i NBU og nå stortingspolitiker for Senterpartiet kommer for å holde et foredrag om temaet. Og kanskje får vi høre noe om veien fra lokallagsengasjement til en plass på stortinget?

Lørdag 

Mediehåndtering/profilering 

Guri Wormdahl er kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag og er vant til å håndtere media, møte ei rekke meningsmotstandere og tåle kritikk. Hvordan gjøre dette på en god måte? Og hvordan profilerer vi egentlig norsk landbruk? Vi vil helst vise fram små familiebruk og dyr på beite, men er det realiteten i norsk landbruk 365 dager i året? Guri kommer på vårkurs for å holde et foredrag om mediehåndtering og profilering, med et skråblikk på norsk landbruk. 

Årets unge bonde

Olav Høyheim Einan ble kåret til Årets Unge Bonde i 2018, og vil holde et innlegg om drifta si, tanker om norsk jordbruk og rekruttering. Olav har ei drift med både sau, tømmerhogst og jordbærdyrking, og får honnør for å være både framtidsretta og allsidig. Kanskje «mangesysleriet» er veien å gå for flere? 

Vakt/rus 

Jan Erik Bresil jobber med narkotika i politiet, og kommer på vårkurs for å holde et foredrag om rus. Hvilke ulike kategorier av rusmidler finnes? Hvilke symptomer og farer har de ulike? Hva kan konsekvensen bli om man blir tatt for besittelse og bruk? Hva skal man gjøre om man mistenker at noen bruker ulovlig rusmidler, og hvordan håndterer politiet slike saker?

Jan Erik vil også vise bruk av narkohund. Gi tilbakemelding til guro_lajord@hotmail.com om du vil delta på dette kurset og du er allergisk mot eller redd for hund.   Det er ikke lenger planlagt å ha med hund.

NBU for nybegynnere 

Er du ny i fylkesstyret og forholdsvis ny i organisasjonen? Kanskje det hadde vært nyttig med en grunnleggende gjennomgang av hvordan NBU er bygget opp, hva de ulike leddene jobber med og hva vi står for som organisasjon? Delta på dette kurset for å få en innføring om NBU. 

Søndag 

Landbrukssamvirke

Mange har et forhold til samvirkebedriftene, men vil du lære enda mer? Delta på workshop med Norsk Landbrukssamvirke! Har samvirkene en rolle i framtida? Hvilke prioriteringer skal landbrukssamvirket gjøre? Er medlemspåvirkningen reell? Hva skal til for å velge landbrukssamvirket? Dette kortkurset gir en utførlig innføring, og muligheten til å gjøre noe aktivt gjennom diskusjoner og oppgaver. 

Miljø 

I år skal Norges Bygdeungdomslag redde verden litt! Miljø og klima skal være fokus gjennom et eget prosjekt. Første fokusområde i prosjektet er plast, og det blir derfor et foredrag om dette på vårkurs. Hva er egentlig problemet med plast? Og hva er greia med mikroplast? Hva er status når det gjelder forurensing? Hva kan vi som enkeltmennesker og som organisasjon gjøre? Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent innleder om temaet, deretter blir det mulighet for diskusjon og case-oppgaver.

Psykisk helse

En representant fra hvert fylkeslag oppfordres til å stille på dette kortkurset. 

Mental helse ungdom kommer for å holde et kortkurs om psykisk helse, og gir ei innføring i en kursmanual fylkeslagene skal kunne ta med tilbake til lokallagene sine. Tematikk er hva psykisk helse dreier seg om, mestringsteknikker, tegn på når man skal oppsøke hjelp, og hva man skal gjøre når man mistenker at noen sliter psykisk. 

Sosialt

Selv om programmet er tett og kursdelene intensive, betyr det ikke at vårkurs utelukkende er møtetid! Vårkurs er også en unik mulighet til å stifte nye bekjentskap på tvers av fylker, høste erfaring fra erfarne BU-ere fra andre landsdeler og ikke minst ha det utrolig artig! Fredag kveld er det duka for sosialt opplegg etter middagen, og lørdag tar vi finstasen på og har en tradisjonell bankett i kjent BU-stil.

Overnatting

Vårkurset arrangeres på Sola Strand hotel.

Hotellet ligger rett ved Stavanger lufhavn.

Program vårkurs 2019

Fredag

14:30-15:00: Innsjekk 
15:00-15:30: Åpning (Velkommen, praktisk info, presentasjon av kursholdere)
15:30 -16:30: Fellesforedrag
16:30- 16:45: Pause (osteblings)
16:45 – 19:30: Særdel
19:30- 21:00: Middag
21:00-22:00: Sosialt opplegg

Lørdag

08:00-09:00: Frokost
09:00-13:00: Særdel 
13:00-14:00: Lunsj
14:00-15:00: Kortkurs 
15:00-15:15: Pause (kanelsnurr)
15:15-18:00: Særdel
19:30 - oppmøte bankett
20.00 - bortsetting bankett

Søndag

08:00-09:30: Frokost
09:30-10:30: Fylkestimen
10:30-10:45: Pause
11.00 - Siste utsjekk fra rommet
10:45-11:45: Kortkurs 
11:45-12:00: Pause (croissant)
12:00-13:00: Særdel
13:00-13:30: Avslutning (LS19, HA19, Malawi) 
13.30-14.00: Lunsj