Vårkurs

Årsmøtebankett 2018
Årsmøtebankett 2018, Foto Emma Gerritsen
mar
Digitalt kurs
Tillitsvalgte

Vårkurs i Norges Bygdeungdomslag, der alle fylkesstyrene læres opp i tillitsvalgtarbeid.

Vårkurs 2021

Det planlagte vårkurset som skulle vært avholdt 12.-14. mars 2021 blir digitalt på grunn av koronasituasjonen og restriksjoner for hvor mange som kan møtes. Det arrangeres digitalt vårkurs lørdag 13. mars.

Vi planlegger for et fysisk vårkurs 25.-27. juni 2021 og påmeldingen vil gjelde både digitalt kurs og vårkurs i juni.

Del denne informasjonen med styrene deres slik at nye styremedlemmer er oppdatert. Hvis du går av som fylkesleder eller organisatorisk nestleder i løpet av februar, så er det fint om du deler denne informasjonen med den som tar over.

Påmelding

Påmelding skjer på https://airtable.com/shrbuwvakaZbY2Awm. Påmeldingsfrist er søndag 28. februar.

Offentlig oversikt over påmeldte finnes her: https://airtable.com/shrkXHHRnsSmudkQu/tblmceuc5U00ChapR

Program 13. mars

Tidsplan
TidHva
10.00Oppstart felles/økonomi – Inger Johanne og Torgeir
10.45Særdel
12.00Lunsj
12.30Moro innslag
13.15Særdel
15.00Avslutning

Særdeler

Formålet med særdelene er opplæring og skolering i de ulike vervene i fylkesstyret. Du vil lære hva ditt verv innebærer, samt bli kjent med andre fylkesstyrerepresentanter med samme verv som man kan utveksle erfaringer med.

 • Leder
 • Organisatorisk nestleder
 • Bygdepolitisk nestleder
 • Økonomi
 • Tevling
 • Kultur
 • Info/redaktør
 • Lagsutvikling

Vårkurs på video

Lørdag 13. mars gjennomfører vi en komprimert versjon av Vårkurs via video, der tillitsvalgte i fylkene vil få opplæring i deres respektive verv.

Det digitale kurset gjennomføres via Zoom. De påmeldte vil få e-post med invitasjon og lenke til det virtuelle rommet. Her er Zoom forklart steg for steg. Ta gjerne en sjekk.

Innlogging på videokonferanse

Se tips for deg som deltaker på videokonferanse her - jo bedre forberedelser du gjør - jo bedre blir dagen for alle.

Vi har forståelse for at ikke alle har mulighet til å delta digitalt. Det kreves en god internettforbindelse og noe utstyr. Vi ønsker uansett å forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen.

Innloggingsinformasjonen du trenger vil komme når det nærmer seg kurs.

Skriv inn navnet ditt med særdel foran. Da er det lettere for oss å fordele alle  i riktig "rom" når vi skal dele oss.
Skriv for eksempel  "Leder - Inger Johanne" 

Dersom du ikke har mulighet til å delta på noen annen måte er det mulig å få bare lyd ved å ringe inn. Men da vil du ikke se presentasjonene som brukes i løpet av dagen.

Råd og tips

 • Bruk fortrinnsvis datamaskin for å delta på Vårkurs. Alternativt kan du laste ned Zoom-appen på din telefon. 
 • Sørg for å ha så god internettforbindelse som mulig. 
 • Følg rådene til helsemyndighetene angående Koronautbruddet.

Spørsmål?

For praktiske spørsmål om påmelding kontakt arrangementkonsulent Ellen Hoff Jørgensen per e-post hei@nbu.no eller per telefon 22 05 48 00.

For spørsmål om programmet kontakt organisatorisk nestleder Mina Framnes per e-post mina.framnes@hotmail.com eller per telefon 48035408.