Denne siden vil oppdateres fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg - sjekk denne artikkelen jevnlig dersom du er tillitsvalgt i Norges Bygdeungdomslag.

Vi får mange henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med kommende arrangement og fare for koronasmitte. Koronasituasjonen endrer seg fra dag til dag og rådene oppdateres derfor også jevnlig. 

Vi vil bidra til den store folkedugnaden og ta samfunnsansvar for å hindre mest mulig smittespredning. Det er også viktig å ikke utsette våre tillitsvalgte, og deres familie og lokalsamfunn for unødvendig risiko. 

AVLYS UT APRIL!

Sentralstyrets beskjed er å avlyse alle arrangementer ut april - dette rådet vil oppdateres løpende som situasjonen utvikler seg.

Til deg som er arrangør eller tillitsvalgt

Har ditt lokallag eller fylkeslag planlagt et eller flere arrangement? Sentralstyret ber alle tillitsvalgte til å følge punktet under. 

 • Avlyse alle arrangementer ut april som ikke kan gjennomføres digitalt eller utsettes - dette rådet vil oppdateres løpende som situasjonen utvikler seg. 

Utsette eller endre? 

 • Ikke alle arrangementer som trenger å avlyses. Noen arrangementer kan endres (gjøres digitalt) og noen arrangementer kan utsettes.

Avlyse?

 • Ved avlysning er det viktig å kjenne til at det ikke er sikkert vi dekkes av "force-majeure-klausulen", som er i noen kontrakter. (les om force-majeure hos norske konsertarrangører)
 • Dersom vi må avlyse et stort sommerarrangement før myndighetene har pålagt oss å gjøre det, vil vi trolig være bundet av inngåtte kontrakter. Vi må derfor planlegge på en måte som tar høyde for at alle økonomiske forpliktelser vi har, vil være gjeldende. Sjekk punktene under for hjelp. 

Alle arrangement til og med juli

 1. Sentralstyret ber alle lokal- og fylkeslag om å gjennomgå planlagte arrangementer frem til og med juli.
 2. Fylkesstyret samler en oversikt over alle lokale- og fylkesarrangement og går gjennom de sammen med sin fylkeskontakt i sentralstyret.
 3. Kontoret kan hjelpe. Kontoret får tilsendt en felles oversikt og kan bistå lokal-  eller fylkeslag som ønsker dette.

Få oversikt over økonomiske forpliktelser

20 000 kroner eller 20 %
 • Arrangement der dere er bundet til utgifter som overstiger 20 000 kr. eller 20 % av pengene dere har tilgjengelig på konto, må meldes fra om til fylkesstyret.  Dette er bare forslag til en grense - hvis dere ønsker å melde inn arrangement med mindre beløp kan dere gjerne gjøre det.
Frister i kontrakter
 • Mange kontrakter har frister,  som gjerne sier noe om økonomiske forpliktelser ved gjennomføring og/eller avlysning. Ofte er det slik at deler av summen eller hele summen da må betales tre måneder før arrangementet finner sted. Vær oppmerksom på dette og gi beskjed til fylkesstyret. 
Videre planlegging av arrangementer
 • Dersom dere skal inngå store kontrakter som inneholder en force-majeure klausul (f.eks. kontrakter med artister), er det nå viktig å omtale koronasituasjonen spesifikt.
 • Siden dette nå er en kjent situasjon vil det trolig ikke dekkes av force-majeure for kontrakter som inngås fra nå av. Vær oppmerksom på dette. Ta kontakt med kontoret for å få utkast til tekst dere kan bruke i nye kontrakter.
 • Når NBU sentralt nå jobber videre med Landsstevne og Høstarrangementet legger vi til et avsnitt i alle kontrakter.
I følge beredskapsplanen for Norges Bygdeungdomslag har generalsekretær øverst beredskapsansvar i NBU.

Er du tillitsvalgt og har spørsmål ta gjerne kontakt med

Generalsekretær Håkon Skahjem - tlf 47015153 / general@nbu.no

Styreleder Inger Johanne Brandsrud - tlf 41486479 / ingerbrandsrud@outlook.com


Råd til deg som deltaker 

Bruk denne sjekklisten og følg rådene nøye. 

Forebyggende tiltak

Følgende personer skal holde seg hjemme
 • Personer som har vært på reise i områder med vedvarende smitte av koronavirus de siste 14 dager.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede personer.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 • Personer som er i risikogruppene.
Følg rådene fra FHI
 • Unngå klemming, kyssing og håndhilsning.
 • God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Vask hendene med vann og såpe. Bruk antibac.
 • Må du hoste eller nyse så gjør det i et papir som du kaster etterpå. Dersom du ikke har papir så bruker du albuen.
 • Hold minst 1 - 2 meter avstand til andre.
Følg rådene fra din yrkesgruppe
 • Det er mange bygdeungdommer som er tilknyttet landbruket, mange jobber også i helsevesenet blant annet. Norges Bondelag har tatt en risikovurdering rettet mot deres spesifikke målgruppe, det samme gjelder helsepersonell. Dette fordi bønder og helsepersonell har en helt essensiell samfunnsoppgave. Tilhører en av disse yrkesgruppene er det svært viktig at du holder deg oppdatert på deres råd og påbud. 

OM KORONA

Koronaviruset, SARS-COV-2, kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet COVID-19 og ble oppdaget i Wuhan, Kina tidligere i år. Viruset er svært smittsomt og har spredt seg eksponensielt de siste månedene. Også antall smittede i Norge øker stadig. For å begrense spredningen av pandemien er folk oppfordret til å være ekstra nøye med håndhygiene og ikke oppholde seg på steder med mange mennesker over en lengre periode.

Folk som har påvist smitte eller vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte settes i karantene  i minst 14 dager. 

COVID-19 smitter hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte. Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person på tre måter: 

 1. Gjennom luften, ved at den syke nyser eller hoster, slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos en person i nærheten. 
 2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hensene og overfører det ved kontakt med andre som igjen bringer hendene i kontakt med slimhinne i øyne, nese eller munn. 
 3. Ved indirekte kontakt når viruset blir overført til inventar, gjenstader og kontaktflater (f. eks. dørhåndtak, telefon e.l.).  (Kilde: FHI)

Fra tiden du er smittet til du viser symptomer kan ta alt fra null til 14 dager, men normalt sett vil det ta fem til seks dager. 

Særlig utsatte risikogrupper er gamle og syke mennesker, samt de som har kronisk sykdom. 


Last ned plakaten og bruk den!  (PDF, 235KB)

Plakat


ENDRINGSLOGG

12. mars

 • avlyse alle arrangementer til 2. april
 • Personer bør vurdere deltakelse på arrangement hvis (samme punkter)

24. mars

 • Nye punkter om økonomiske forpliktelser, kontrakter og arrangementer er lagt ved
 • Alle arrangement ut april må avlyses, utsettes eller gjøres digitalt 
 • Folk må holde seg hjemme hvis (samme punkter)
 • Litt omstrukturering og mer utfyllende informasjon etter vedtak fra styret.