logo

Du er her:

Kulturnemnda

Kulturnemnda i Norges Bygdeungdomslag er ansvarlig for å opprettholde et godt kulturtilbud til alle medlemmer.

Kulturnemnda ledes av kulturleder i sentralstyret, og har blant annet som oppgave å sørge for at NBUs medlemmer får god opplæring i swing, mulighet til å leke seg på scenen, anledning til å være med på en felles friluftstur eller lære å ta gode bilder.

Kulturnemnda er også ansvarlige for å søke støtte til og gjennomføre prosjekter.

Kulturnemnda 2017/2018
KULTURNEMNDA: Fra venstre: Synnøve Bratvold Espen, Karoline Rudstaden og Jenny Ruggli.

Karoline Rudstaden, kulturleder Norges Bygdeungdomslag
Tlf: 901 13 455
E-post: karruds@online.no

Jenny Helen Ruggli, Østfold Bygdeungdomslag

Synnøve Espen Bratvold, Oppland Bygdeungdomslag

Ragnhild Meland (sekretariatskontakt)

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt