logo

Du er her:

Kulturnemnda

Kulturnemnda i Norges Bygdeungdomslag er ansvarlig for å opprettholde et godt kulturtilbud til alle medlemmer.

Kulturnemnda 2016/2017. Fra venstre: Kjestil Musdalslien, Synnøve Espen Bratvold, Karoline Rudstaden og Elin Lundeby (Petter Marken var ikke til stede da bildet ble tatt)

Kulturnemnda ledes av kulturleder i sentralstyret, og har blant annet som oppgave å sørge for at NBUs medlemmer får god opplæring i swing, mulighet til å leke seg på scenen, anledning til å være med på en felles friluftstur eller lære å ta gode bilder.

Kulturnemnda er også ansvarlige for å søke støtte til og gjennomføre prosjekter.

Kulturnemnda 2016/2017
 

Karoline Rudstaden, kulturleder Norges Bygdeungdomslag
Tlf: 901 13 455
E-post: karruds@online.no

Ragnhild Meland, sekretariatskontakt
Tlf:  948 35 368
E-post: info@nbu.no

Elin Lundeby, Østfold Bygdeungdomslag

Kjetil Musdalslien, Oppland Bygdeungdomslag

Synnøve Espen Bratvold, Oppland Bygdeungdomslag

Petter Marken, Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt