logo

Lågendalen

Styret i Lågendalen består av:

Leder - Tonje Skaug
Tlf: 936 81 722

Nestleder - Kristina Kråkemo
Kasserer - Åste Vaaden
Infoleder - Dagny Eline Hagen
Tevlingsleder - Jon Erik Roso
Kulturleder - Sindre Sjulstad
Styremedlem - Sindre Ragnhildrød
Styremedlem - Jørgen Vaaden
Styremedlem - Håkon André Landsverk


Høstkurs 2017 - Styreåret 17/18

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt