logo

Du er her:

Lagsutviklingsnemnda

Lagsutviklingsnemda sikter høyt når det gjelder medlemstall og jobber aktivt med verving og oppfølgning av sine lokallag.

Lagsutviklingsnemda ledes av lagsutvikler i sentralstyret. Nemda har ansvaret for medlemsutviklingen, vervekonkurranser og revidering av dokumenter som blant annet NBUs vervestrategi.

Hva er våre viktigste arbeidsoppgaver?

- Vi følger opp lokallag som ikke har eget fylkeslag
- Starter nye lokallag slik at nye fylkeslag etterhvert kan startes
- Arrangerer Aksjonsuke og Vårsprell
- Vi har ansvar for oppstartsfondet i Norges Bygdeungdomslag og evaluerer søknader fra nyoppstarta eller restarta lokallag/fylkeslag 

Er det noe dere lurer på? Ønsker du/dere å starte et lokallag? Kontakt oss, så hjelper vi dere!

Lagsutviklingsnemnda 2017/2018

Jon Erik Hjelleset, lagsutviklingsleder Norges Bygdeungdomslag
902 34 466
jon.hjelleset@hotmail.no

Håkon Skahjem, sekretariatskontakt
Tlf: 22 05 48 00 
E-post: organisasjon@nbu.no

Anne Hjørnegård Bjerke, Akershus Bygdeungdomslag 

Astrid Tunheim, Rogaland Bygdeungdomslag 

Inga Lien, Hedmark Bygdeungdomslag

 

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt