logo

Du er her:

Landbruket NXT

Dette prosjektet har til hensikt å inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Sjekk hjemmesiden landbruketnxt.no

Siden 2010 har Norges Bygdeungdomslag jobbet for å øke rekruteringen til landbruksfag og andre «grønne utdanninger» som miljøfag, skog og utmark og maskinfag på universiteter og høyskoler. Landbruket NXT er en paraply for satsingene Grønn utdanning og Årets unge bonde som Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonalds Norge står sammen om. Selv om de tre er aktører er i ulike bransjer og har ulike formål har alle tre en interesse av et Norge som er levende og fruktbart. Aktørene utfyller hverandre med kompetanse og sammen når vi ut til er bredt spekter av befolkningen.

Prosjektet består at to hovedkomponenter; kampanjen for å få ungdom til å søke høyere utdanninger innenfor landbruks-feltet som går fra årets start til høsten og kåringen av Årets unge bonde i november.

Kampanje for rekruttering til grønne utdanninger

Rolf Dagrød stand McDonalds

Arbeidet med å reklamere for de grønne utdanningene starter vanligvis i januar. En stor del av målgruppene bestemmer seg tidlig for valg av utdanning. Samtidig vet vi at det er mange som er usikre på sitt valg og omprioriterer studieønskene helt fram til 1.juli. Derfor arbeides det ut mot målgruppen helt fram til fristen for omprioritering 1.juli.

Hvilke tiltak som settes inn i rekrutteringsarbeidet varierer fra år til år. Vi har blant annet brukt ungdommen selv tilå inspirere og motivere andre unge til å velge en grønn utdanning. Fem «grønne forbilder» ble valgt ut fra studiestedene UMB, HiNT og HiH. Gjennom bilder, video og tekst på facebooksidene og annet trykt materiell ble de og studieretningene deres promotert og på dette måten var det lettere å identifisere seg med studievalgene.

Gjennom hjemmesiden til Norges Bygdeungdomslag, samarbeidspartnernes hjemmesider og via sosiale medier som Facebook og Twitter gis informasjon om «grønne utdanninger». Facebook er en svært viktig kanal for oss og per 1. september 2017 er det over 11.000 tilhengere på Facebooksiden til Landbruket NXT. I tillegg til satsningen på facebook er hashtagen #grønnutdanning hyppig i bruk på diverse sosiale medier.

Kåring av Årets unge bonde

Kåringen av Årets unge bonde har fått mer og mer oppmerksomhet siden kampanjen ble startet i 2010. Under kåringen i 2016 kom det inn over 400 nominasjoner på dyktige unge bønder

Første ledd i å finne Årets unge bonde er å få inn nominasjoner på gode kandidater. Dette skjer hovedsakelig gjennom Facebook. For å øke engasjementet rundt prosjektet legges det opp til at man kan stemme på 20 utvalgte kandidater. Deretter vil en jury velge ut en heldig vinner blant de fem kandidatene med flest stemmer. Leder av juryen har de siste årene vært landbruksministeren.

Årets ungde bonde 2013: Terje Uv

 

Vinnere av Årets unge bonde:

2010: Roar Lima Grødeland, Klepp på Jæren
2011: Elisabeth Holand, Vestvågøy i Lofoten
2012: Per Magnus Værdal, Inderøy
2013: Terje Uv, Ringebu
2014: Tor Jacob Solberg, Skiptvet

2015: Mats Hegg Jacobsen, Tromsø
2016: Ingve Berntsen
2017: Cecilie Nilsen
 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt