logo

Du er her:

Her er finalistene

De kjemper om å bli Årets unge bonde 2016.

Finalistene - Årets unge bonde 2016

Etter over 400 nominasjoner og nesten 8 000 stemmer, står fem finalister igjen i kampen om å bli Årets unge bonde. Nå er det opp til juryen, ledet av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, å plukke ut vinneren.  

 

Finalistene er:

Knut Halvor Aschjem - 28 år fra Ås. Knut Halvor driver Aschjem Gård i Ås kommune. På Aschjem er det økologisk såkorn som er hovedproduksjon, men han har i tillegg en besetning med Østlandsk rødkolle og Gammelnorsk spælsau. Dyrene fôres utelukkende på gress, mens kjøtt og skinn selges direkte fra gården.Han har vært med å starte prosjektet Guldkolla som har formål om å øke bestanden og omsetningen av Østlandsk Rødkolle. 

 

Geir Ove Mannsverk - 31 år fra Tverrelvdalen i Alta. Geir Ove  driver han melkeproduksjon sammen med kona Trude Renate og deres fem barn. De leverer også kjøtt med 280 tonn i kvote, og har noen sauer ved siden av.Han er stolt over å være en av mange norske bønder som produserer trygg mat av god kvalitet helt oppe i kalde nord, og er opptatt av at vi må ta vare på matjorda som vår viktigste ressurs for fremtidige generasjoner. 

 

Ingve Berntsen - 30 år fra Hå på Jæren. Han er utdannet agronom og har en bachelor i nyskapning og samfunnsutvikling. Gård har han drevet siden har var 17 år, og drifter på heltid. Driften er gressbasert ammekuproduksjon og nisjeproduksjon basert på storferasen Vestlandsk Fjordfe. Han satser for fremtiden og bygger nå løsdriftsfjøs. Ingve er også samfunnsengasjert gjennom å være vara til fylkestinget i Rogaland, sitter i styret til Jærmuseet-gruppen og er aktiv jordverndebattant.

 

Anne Dieset -  31 år fra Åmot. Hun driver gården Moen på Deset i Åmot kommune sammen med samboeren Ludvig. De er begge engasjerte mennesker også utenfor gården. Ludvig er styremedlem i bondelaget og Anne er med i Herefordforeningen og tillitsvalgt i Nortura, noe hun synes er givende og sosialt. Drifta består av kjøttproduksjon og avl av Hereford, korn og nisjesalg av sunne beitende ungdyr som de får slaktet, men mørner og pakker selv. De har 50 kalvinger i året, med en klar ambisjon om å øke antallet. 

 

Anders og Mina Klaseie -  30 og 28 år fra. Ekteparet driver gård med korn og sau. De har også noen ammekuer og geiter for kos. De er begge utdannet agronomer og har mastergrad fra NMBU. Mina og Anders har satset og investert i nye driftsbygninger og har økt arealet de driver hver år siden de tok over. For dem handler det ikke om å bli størst mulig, men gjennom faglig dyktighet utnytte ressursene for å sammen skape et levebrød.

Dette skjer videre

Neste steg nå er at fagjuryen diskuterer seg frem til hvem av de fem finalistene som går av med seieren. Vinneren av Årets unge bonde offentliggjøres under Felleskjøpets Ung bonde-samling 12. november.

I tillegg til heder og ære mottar vinneren 20.000 kroner som kan brukes på en drømmereise, med avløser i inntil en uke, sponset av Norske Landbrukstenester.

Juryen

Årets jury ledes av John Georg Dale, mat- og landbruksminister, og består av Arne Hjeltnes, tv-personlighet, forfatter og matkjenner, Dag Jørund Lønning, forfatter og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutviking, Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Lauren Cody Källén, administrerende direktør i McDonald’s i Norge, og Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag.

 


 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt