logo

Du er her:

Slik kommer du inn i landbruket

Ønsker du å bli bonde? Det er mange veier inn og god hjelp å få.

Gunn Jorunn Sørum i fjøset

Utdanning

Det finnes mange muligheter innenfor grønne utdanninger. 

Få erfaring

 • Før du bestemmer deg kan det være greit å få litt arbeidserfaring. Via «Grønt spatak» har du mulighet til å dra på utplassering hos bønder i ti dager i forbindelse med sommerferien. Her får du prøvd deg som bonde og lært masse om det å drive gård. Du kan ta med deg en venn eller to og opplegget er helt gratis. Les mer om Grønt spatak her 
   
 • Få deg helge- og feriejobb som avløser. Norske landbrukstenester formidler avløsertjenester der du bor

Bondeyrket

 • Har du ikke odel og ønsker å skaffe deg en gård? Da anbefaler vi å gå inn på gardsbruk.no.
  Her finner du gårdsbruk til salgs og til leie i hele landet. (gardsbruk.no drives av Norges Bygdeungdomslag, Småbrukarlaget og Norges Bygdeungdomslag.
   
 •  Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en rekke kurs og fagmøter over hele landet. F.eks. kan man delta på kornskole og kurs i drenering, grovfôr, miljøvennlig traktorkjøring eller innen økonomistyring på gården. Noen tilbud er åpne for alle, mens andre krever at du er medlem i organisasjonen.
   
 • Felleskjøpet Agri har «mentorordning» for sine nye og unge kunder under 35 år. Ordningen innebærer at man får en «mentor» (kundekontakt i Felleskjøpet) ut fra den produksjonen man driver: f.eks. storfe, svin, korn eller grôvfor. Mentor er tilgjengelig for å spørre om råd og skal bidra til rådgivning i valg av driftsmidler osv. Felleskjøpet Agri arrangerer dessuten møter og samlinger, spesielt rettet mot unge bønder. Disse er verdifulle møteplasser for ungdom med landbruksinteresse og unge bønder.
   
 • Tine, Nortura og andre bedrifter i landbruket har også gode kurs for sine produsenter. 
   
 • Norges bondelags fylkes- og lokallag arrangerer jevnlige fagmøter som kan være nyttig for å tilegne seg kunnskap. Her gjelder det å følge med på hva som skjer i det enkelte området. Eksempler på temaer kan være: HMS, klimatiltak i landbruket og dyresykdommer.
   
 • Ønsker du å bli en dyktigere traktorsjåfør eller lære deg noen knep i maskinmjølking? Spør det lokale bygdeungdomslaget om å arrangere kurs!
   
 • Husk å bygge det sosiale nettverket. Dra på BU-aktiviteter. Her finner du også gode manne-/koneemner. 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt