I 2021 er Landsstevne på Øksnevad videregående skole i Rogaland.

Informasjon kommer.