I 2020 er Landsstevne i Rogaland.

Informasjon kommer.