logo

Du er her:

Infoskjermer og infoapp

Å ha tilgang til rett informasjon til rett tid er svært viktig, og for å få gjennomført det, vil det i år stå flere infoskjermer rundt om i leiren. Der vil det til enhver tid snurre og gå oppdatert informasjon om det som skjer. I tillegg kan du laste ned en app som korresponderer med infoskjermene slik du også får all oppdatert informasjon rett på telefonen!

Infoskjermer i campen

For å sørge for at all informasjon fra dagsprogram og tevlinger til resultatlister og eventuelle programendringer er tilgjengelig for alle til enhver tid, vil vi i år ha infoskjermer plassert rundt på stevneområdet. Disse vil være plassert ved servicetorget, Vestenfor Måne (Tine-matboden ute i leiren), Jotunheimen (miljøtorget) og på møteplassen, og vil være oppdatert med ny og evt endret informasjon gjennom hele dagen.  

App

I tillegg til skjermene i campen, finnes det en app til smarttelefon som lett kobles til skjermene gjennom følgende kode: 0T987Z. Der vil all informasjon som snurrer på skjermene være tilgjengelig i form av ei leservennlig liste der du kan skrolle deg gjennom innholdet som du selv vil. Dette er ikke noen egen NBU-/landsstevne-app, men en app levert av leverandøren av infoskjermene; Infoskjermen. Denne er tilgjengelig for både iOS og Android, og heter Infoskjermen Go. Appen er gratis, og er noe alle bør laste ned! 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt