logo

Lokallag i Akershus

Her er en oversikt over lokallaga i Akershus Bygdeungdomslag. Klikk deg inn på navnet for å se Facebooksidene til lokallaga. Kontaktinfo ved lagets leder.

Aurskog-Høland Bygdeungdomslag  

Amalie Trandem
Hedumveien 571, 1930 Aurskog

Tlf: 934 71 642

amalie-t@hotmail.com

 

(Ikke bilde)

Christiania Bygdeungdomslag

Iver Tøsti
Grønlandsleiret 47 B, 0190 Oslo

iver.tosti@gmail.com

Eidsvoll Bygdeungdomslag

Adrian Elstad
Sagvegen 52, 2074 Eidsvoll Verk

Tlf: 481 75 097

adrels@hotmail.com

 

(Ikke bilde)

Enebakk Bygdeungdomslag

Andrea Skretting
Dalefjerdingen 378, 1912 Enebakk

Tlf: 984 04 826

andrea.skretting@gmail.com

frogn

Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag

Aksel Engebretsen
Kirkeveien 321, 1458 Fjellstrand

Tlf: 407 40 857

akselengebretsen@yahoo.no

Gjerdrum Bygdeungdomslag

Christian Pedersen
Haldenvegen 730, 2016 Frogner

Tlf: 909 23 713

christian.pedersen@a-mf.no

Hurdal Bygdeungdomslag

Dorthe Maren Skjølås
Gamle Skrukkelivegen 7, 2090 Hurdal

Tlf: 974 79 800

dorthe.maren@live.no

 

Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag

Inga Mørck
Almeningsveien 32 A, 1400 Ski

Tlf: 991 24 499

imoerck@frisurf.no

 

Nannestad Bygdeungdomslag

Lasse Patrick Johansen-Richardsen
Rambygutua 24, 2040 Kløfta

Tlf: 404 71 215

lassepj-r@hotmail.no

Nes Bygdeungdomslag

Andreas Jensen
Hammerstadvegen 46, 2150 Årnes

Tlf: 480 85 824

andreas.jensen@live.com

 

Nittedal/Hakadal Bygdeungdomslag

Markus G. Slommerud
Buråsveien 10 B, 1488 Hakadal

Tlf: 920 65 527

slommerud1@gmail.com 

 

Skedsmo Bygdeungdomslag

Håkon Bjørnholt
Kirkerudveien 50, 1475 Finstadjordet

Tlf: 903 66 911

hakon.bjo@gmail.com

 

Sørum Bygdeungdomslag

Ole Kristian Sæther
Egnervegen 646, 1923 Sørum

Tlf: 468 22 733

ole.kr@live.no

Ullensaker Bygdeungdomslag

Kristine Tveit
Løken, Randbygrenda 27, 2040 Kløfta

Tlf: 413 77 613

kristine11@live.no

 

Vestby Bygdeungdomslag

Lars Herman Røed
Knardalveien 134, 1455 Nordre Frogn

Tlf: 476 24 722

lars.roed09@gmail.com

 

Ås Bygdeungdomslag

Helga Wærstad Norum
Kroerveien 651, 1435 Ås

Tlf: 975 41 307

helgawn@hotmail.com

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt