logo

Du er her:

Lokallagsstafetten

Lokallagsstafetten er en tevlingsstafett som skal gå gjennom lokallaga i Østfold BU. Målet er at man skal prøve nye tevlinger, og jobbe med å få med seg flere nye medlemmer på tevlinger. Lokallagsstafetten kårer årets beste lokallag på tevling og kåringen vil skje Østfoldfesten.

For å være med i stafetten må lokallaget stille med «rent» lag. Det vil si at laget består av bare medlemmer fra samme lokallag. Når et lokallag får stafettpinnen, står de fritt til å arrangere hvilken som helst tevling, men det må være en lagtevling (2 eller flere). De står også fritt til å velge om junior og senior skal være på lag. Det er ingen krav om at tevlingen må stå på mesterskapsplanen. Derfor har arrangøren muligheter for å være kreativ og velge fritt på øverste hylle av hva som er morsomt. Men vi skal prøve å ikke arrangere samme tevlingen to ganger i løpet av ett år.

 

Hvis for eksempel det lokallaget som har vårarrangement i samme periode som de har fått stafettpinnen kan de velge å legge stafetten til en lagtevling der. Det gjøre det enklere for lokallaget og det vil bidra til enda flere tevlere på arrangementet. Hvis ikke kan de arrangere hva som helst og når som helst når de har mottatt stafettpinnen.

 

Poengfordeling:

1.plass = 10 p
2.plass = 8 p
3.plass = 5 p

Alle lag som deltar får 2 poeng.

 

Etter gjennomføring sendes resultatlistene til tevlingsnemden og vi fordeler poengene. Poengene blir utdelt til de lokallagene som deltar med rene lag.

 

Vi ønsker med dette å oppfordre lokallagene til å tenke nytt, og finne på nye tevlinger.
 

Dersom noe er uklart ta kontakt med tevlingsleder i Østfold Bygdeungdomslag.

 

Oversikt over lokallag og tevling:

 

Lokallag

Tevling

Mars

Spydeberg - Østfoldfesten

5 om dagen

April

Råde - Vårarrangementet

Handyman

Mai

ØBU

Motorsag

Juni

Eidsberg og Hærland/Rakkestad og Degernes

Sommerstevnet

Friluftsmatch

August

Berg BU

Swing

September

Borge BU

Spekemat

Oktober

Svinndal BU

T-R-T

November

Tune BU

Eksteriørbedømming av ku

Desember

Råde BU

Kokkekamp

Januar 2017

 

 

Februar 2017

 

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt