logo

Klare til dyst!?

Det kreves mye dugnadshjelp til alle de forskjellige oppgavene som skal gjennomføres, og vi trenger derfor din hjelp for å få til tidenes landsstevne!

Meld deg på dugnad her.

Sommerens høydepunkt, Landsstevnet på Jørstadmoen nærmer seg med stormskritt! Hovedkomitéen er godt i gang med planleggingen, og har skaffet seg oversikt over hvor mange arbeidstimer som skal legges ned i tida før, under og etter landsstevneuka. Det kreves mye dugnadshjelp til alle de forskjellige oppgavene som skal gjennomføres, og vi trenger derfor din hjelp for å få til tidenes landsstevne!

Opprigging av stevneområdet vil starte i uke 27, og oppgavene vil dreie seg om oppbygging av infrastruktur, teltbygging etc. til vi har fått etablert et leirområde som vi kan være stolte av. Det legges stor vekt på at man skal ha det moro og sosialt i dugnadsgjengen. Det skal med andre ord være morsomt å være med på dugnaden.

Under landsstevneuka vil det være et stort behov for å drifte leiren på en måte som gjør at vi viser oss fram fra en best mulig side. Oppgaver som matlaging, arrangering av tevlinger, transport og bevertning av artister, vasking og rydding i leir, kjøring og sortering av søppel m.m. er helt sentrale, og noe som vil pågå hele tiden. Til tross for at det er mange oppgaver som skal gjøres underveis, så skal vi ikke glemme at ALLE skal ha det moro under selve landsstevnet også!

Nedrigging av leirområdet og frakting av utstyr til rett plass vil skje i løpet av uke 30. Når vi er ferdige, skal vi reise fra et område som ser ut som før 2000 stevnedeltakere var på besøk.

Totalt sett utgjør dette ca. 10 000 arbeidstimer som skal legges ned. For å få til dette, trenger vi å ha mange hender som hjelper til. Jo flere vi er til å fordele oppgavene på, jo mindre blir det for hver enkelt bidragsyter.

I all hovedsak så er det medlemmer i Oppland Bygdeungdomslag som gjennomfører disse dugnadsoppgavene. Vi er i tillegg så heldige å ha Oppland Bondelag og Oppland Bygdekvinnelag med oss på laget, og disse har allerede mottatt dugnadslister.

Vakt og mannskapsnemda har valgt å dele opp alle dugnadsvaktene slik at lokallagene i Oppland Bygdeungdomslag vil få sine vakter å fylle. Det vil etterhvert komme flere oppgaver som har blitt forbigått i planleggingen, som vi helt sikkert vil måtte skaffe folk til. Hvis dette blir aktuelt, vil det komme mer informasjon om dette.

Ettersom lokallagene får dugnadslistene, vil lokallagsmedlemmer bli oppfordret til å ta noen dugnadsvakter hver. Dersom du ønsker å bidra til stevnet så ta kontakt med ditt lokallagsstyret i Bonde- eller Bygdekvinnelaget for å melde deg til tjeneste!

 

Med vennlig hilsen

Vakt og mannskapsnemnda

 

Dugnadsmannskap har laget 100 benker til stevnet:

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt