logo

Informasjonsskriv FORPLEINING

Informasjonsskriv til de som skal delta på dugnadsvakter i forpleining

Generelt 

Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en organisasjon av, med og for ungdom med nesten 8000 medlemmer fordelt på over 100 lokallag med medlemmer i 15 fylker.  

Landsstevne blir hvert år arrangert i uke 29, og trekker opp mot 2000 bygdeungdommer til ulike aktiviteter, tevlinger og sosialt samvær. Landsstevnet arrangeres av ungdom på dugnad, og går på rundgang mellom de ulike fylkene. Til sommeren skal Landsstevnet arrangeres av Oppland Bygdeungdomslag (OBU) på Jørstadmoen, like ved Lillehammer.

Noe av grunnen til at ungdommer oppsøker akkurat denne festivalen år etter år, er den gode stemningen og det gode samholdet som er i organisasjonen. I tillegg har de aller fleste en felles interesse om at bygdene må bevares. Det er mange år mellom hver gang man opplever at noen ødelegger den gode stemningen og det gode miljøet som er på festivalen. Vi ønsker også i år å skape en positiv, hyggelig og trygg situasjon for stevnedeltakerne. 

Forpleiningsgruppen har ansvar for å holde stevnedeltakerne og de frivillige med mat og drikke før, under og etter stevnet. Alle som er med i forpleining, kommer i direkte kontakt med en rekke mennesker som gjør sitt beste for å gjøre stevnet best mulig, enten ved sin deltagelse eller ved sitt frivillige arbeid. Alle disse fortjener å få god mat, god service og et smil som takk for sin deltakelse.  

Alle de frivillige har rett på gratis mat før, under eller etter sin innsats hver dag. Stevnedeltakerne har tilbud om å kjøpe mat ved de ulike utsalgsstedene som blir etablert på stevneområdet.  

Betalingssystemet på stevnet vil bli levert av Cashless. Dette er et svært enkelt kassesystem som krever lite opplæring. 

Det er store mengder mat som skal tilberedes og serveres. Det vil være ille for deltakerne og ryktet til stevnet dersom noen skulle bli syke under stevnet. Derfor er det viktig med god hygiene ved all tilberedelse og servering av mat.  

For å kunne gjennomføre stevnet slik vi ønsker, er vi avhengige av svært mange frivillige til å hjelpe oss. Vi setter stor pris på DIN hjelp!

Utsalgsstedene 

Under følger en liten forklaring på hvordan det er tenkt ved de ulike utsalgsstedene. Dersom det er spørsmål eller uklarheter, ta gjerne kontakt med Håkon Offergaard Jevne på epost hakon.jevne@gmail.com eller telefon 41 63 11 58. 

Utsalgsbod i leiren 

Det skal etableres et lite gatekjøkken inne i campingområdet som vil være åpent store deler av døgnet. Her blir det salg av enklere gatekjøkkenmat. Det er tenkt at mellom 4 og 6 personer betjener utsalgsboden. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Grilling, salg og servering av hamburgere, pølser, pommes frites, bakt potet, toast og bagetter 
 • Salg av kioskvarer 

Utsalgsbod i forbindelse med hovedteltet 

Dette utsalgsstedet blir plassert i nærheten av inngangen til hovedteltet på stevnet. I hovedteltet vil det bli ulike aktiviteter på dagtid og konserter på kveldstid. Utsalget er tenkt i forbindelse med et kjøkken for tilberedning av middag til stevnedeltakerne og de frivillige. Det er tenkt at mellom 4 og 6 personer betjener utsalgsboden.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Steking, salg og servering av hamburgere, pølser, pommes frites, bakt potet, toast og bagetter 
 • Salg av kioskvarer 
 • Salg av middag 

Kjøkken 

Det skal serveres middag til stevnedeltakerne og de frivillige, mellom 300 og 400 porsjoner hver dag. Middagen vil bli servert mellom kl 15.00 og 19.00. Tilberedningen fordeles over 2 kjøkken på grunn av plassmangel. Kjøkkenet på Jørstadmoen skole vil stå for bagettsmøring og oppdeling av råvarer og lignende, mens kjøkkenet i leiren vil stå for tilbereding og servering. Det er tenkt at 10 personer skal delta på disse oppgavene. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Matlaging 
 • Rydding 
 • Oppvask 
 • Salg av middag 
 • Smøring av bagetter 
 • Oppdeling og tilbereding av ulike råvarer 
 • Annet forefallende kjøkkenarbeid 

Bar 

I baren blir det salg av alkoholholdige drikkevarer, brus og småsnacks. Baren skal åpne kl 12.00 og holdes åpen til kl 02.00. Barpersonalet er ansvarlige for at skjenkeloven overholdes. Siden baren har salg av alkohol, kreves det at de som står der, er over 18 år. Baren må vaskes og ryddes etter stengetid. Det er tenkt at mellom 4 og 12 personer samarbeider om oppgavene, regulert ut fra sannsynlig pågang. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Salg og servering av alkohol, brus og småsnacks 
 • Tapping av øl 
 • Rydding og vasking i baren 

Logistikk 

Det skal til enhver tid være 2 personer som har ansvaret for at alle utsalgssteder og tilberedningsteder har alt de behøver til enhver tid. Disse vil kjøre i skytteltrafikk med firhjuling ut fra lagrene. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Kjøring med firhjuling 
 • Lasting og lossing av varer 
 • Rydding av ulike lager 
 • Fylle inn varer 

Frokostvogn 

Det er bygget en tilhenger som er egnet for steking av egg og bacon. Denne skal fraktes med firhjuling rundt i leiren for å selge frokost, meieriprodukter og bagetter til stevnedeltakerne. Det er tenkt at 2 personer drifter denne. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Salg av frokost 
 • Kjøring av firhjuling 
 • Steking av egg og bacon 
 • Rydding og vasking 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt