logo

Mjøsen Skog

Lokale aktører er med og gjør Landsstevnet mulig!

Vi er stolte av å kunne presentere Mjøsen Skog SA som en av våre hovedsamarbeidspartnere. Vi er glade for at de ser verdien av en bygdefestival i nærmiljøet, og støtter den oppvoksende generasjonen skogeiere. De er og med som sentral samarbeidspartner på Nordisk mesterskap i motorsag. 

 

Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag som eies av 3700 skogeiere i Gudbrandsdalen, og i områdene på begge sider av Mjøsa til og med Eidsvoll. Mjøsen Skog SA driver med tømmeromsetning, hogst, skogbehandling og rådgivning for skogeiere for å gjøre det enklere og mer lønnsomt å være skogeier. Bedriften er landsledende innen skogtakst og digitale skogbruksplaner. Mjøsen Skog SA er også talerør for skogeiere i næringspolitiske saker. Hovedkontoret er på Lillehammer, i tillegg til flere distriktskontor, samt en lokalorganisasjon med 22 skogeierlag.


Vi er stolte av å ha dem på laget! 

Fra venstre kommunikasjonsrådgiver Silje Ludvigsen i Mjøsen Skog SA, leder i Hovedkomiteen Ola Venås og Skogsjef Johannes Bergum.

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt