logo

Vakt under Landsstevnet

Tusen takk for at du stiller som frivillig under årets Landsstevne - Uten frivillige ville ikke et slik stevne være mulig!

Praktisk informasjon:

 • Stevnedeltakere må være fylt 16 år. Andre deltakere på de åpne festene, onsdag og lørdag, må ha fylt 18 år.
 • Deltakerne vil ha ulike bånd under stevnet:
 • Grønn m/hvit skrift = 18 +
 • Hvit m/rød skrift = 16-17 år
 • Gull og sølv m/svart skrift = 18 + åpen fest UTEN tilgang til leirområdet, kun konsertlokalet
 • Rosa = 18 + år. Nordisk motorsagtevling (20.-23. juli)
 • Alle bånd, unntatt hvitfarget bånd, slipper inn i skjenkeområdet.
 • Deltakerne skriver under et eget ordensreglement ved innsjekk. Dersom det oppstår situasjoner som bryter med dette, kontakt vaktleder eller Vakt- og Mannskapsleder.
 • Det er ikke lov med medbragt drikke utenfor leirområdet. Kun kjøpt drikke fra baren er tillatt i sjenkeområdet i storteltet.
 • Det er ikke mulig å betale med kontanter, cashless (påfyllingskort) benyttes alle steder på stevnet.
 • Nytt for året er at alle boenheter vil få et ID-nummer. Dette nr. skal være synlig på boenheten. Dersom det er behov for bistand fra vakt, Rødekors eller eventuelt utrykningskjøretøyer vil det være lettere å finne frem i leir, eller til den personen som har behov for bistand.

 

Det finnes fire typer vakter under stevnet:

 • Vaktledere: Øverste vaktansvarlig.
 • A-vakt: Sentralstyremedlemmer og fylkesledere
  i Norges Bygdeungdomslag. Disse vil være rundt om
  på stevnet hele døgnet, og se til at alt går fint til.
 • B-vakt: Lokallagsmedlemmer med hovedansvar for å passe på sitt eget fylkeslagsområde. Se kart her.
 • C-vakt: Alle dere frivillige som gjør en innsats under Landsstevnet i Oppland.

 

Røde kors vil være tilgjengelige på stevneområdet undere hele uka. På de åpne festene onsdag og lørdag har vi leid inn profesjonelle vakter i tillegg til andre vakter.

Forpleining: Er de som har ansvaret for kjøkken, bar og matboder

Jobben som C-vakt går ut på å skape en trygg festivalarena. Dere er fordelt etter vaktlista, med tildelte oppgaver.

 

Ulike C-vakt-oppgaver er:

 • Leirvakt: C-vakt som står i inngangen til leiren. Vakten kontrollerer adgangsbånd inn til leiren, og at det ikke kommer medbragt drikke ut av leiren, særlig i perioder med mye folk (konsertstart og konsertslutt). Andre oppgaver er å gå rundt i leirområdet og se til at alt går rolig for seg, og forsikre at det ikke oppstår brudd på gjerder rundt leirområdet.
 • Storteltvakt utfører adgang- og alderskontroll, sikkerhet og evakuering ved hendelser. Storteltet har skjenkebevilgning i den ene delen der kun deltakere over 18 år har tilgang, og alkoholloven gjelder her (se båndopplysninger ovenfor).

Alle C-vakter får tilbud om mat i løpet av vakta, i bytte mot en bong dere får når dere begynner på vakta.

Dere vil få nærmere informasjonen når dere kommer til stevnet, men er det spørsmål, ta kontakt.

Ved spørsmål angående vakten din kontakt vakt- og mannskapsleder Atle Tollefsrud på tlf.97737306 eller mail

 

Med vennlig hilsen vakt- og mannskapsnemda for Landsstevnet 2017.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt