logo

Malawi

Gjennom solidaritetprosjekt "Bønder støtter bønder" støtter Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag Utviklingsfondets arbeid i Malawi. Arbeidet består blant annet i å utdanne modellbønder som igjen drar hjem til landsbyene sine og lærer bort det de har lært. Vi hjelper til med å samle inn penger til prosjektet.

Malawi ligger sør-øst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden, nummer 171 av 187 land på UNDPs indeks for menneskelig utvikling. Om lag 42 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på en dollar om dagen. Norge via utenriksdepartementet har Malawi som hovedsamarbeidsland.

I prosjektet blir det satset på: Modellbønder med følgebønder, spare- og lånegrupper, frøbanker, kooperativer, flere husdyr og ungdomsarbeid.

 

Du kan støtte prosjektet ved å sende gave på SMS:

 

    Kr 200 – Send «Bondestøtte 200» til 2468

    Kr 100 – Send «Bondestøtte 100» til 2468

    Kr 70 – Send «Bondestøtte 70» til 2468

 

Andre støttemuligheter finner du på bondelagets hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt