Regnskapsmalen kan brukes til å føre lokallagets eller fylkesleddets regnskap. Husk å ta vare på alle bilag og nummerer de med samme bilagsnummer som i malen.

Denne regnskapsmalen ble sist oppdatert i 2019. Anbefaler å bruke den nye regnskapsmalen som ligger ute og kan brukes sammen med Økonomihåndboka.

REGNSKAPSMAL (XLSX, 33KB)