Eksempler og hjelp til utfylling av regnskapsmalen finner du i Økonomihåndboka.  Her kan du også se på et eksempel på hvordan malen brukes.

Regnskapsmal med formler (XLSX, 53KB)

Regnskapsmal uten formler (XLSX, 44KB)

Eksempel på utfylt regnskapsmal (XLSX, 55KB)