Blir du med å redde verden litt?

KOMMENTAR: Dersom jorda skal være levedyktig for generasjonene etter oss, må vi ta et skikkelig skippertak nå. Vi har ikke tid og råd til å vente på andre. Vi som ungdomsorganisasjon vil bidra til å nå Parisavtalens mål. Derfor har vi prosjektet NBU redder verden litt.