Sande Avis har publisert denne saken om bygdeungdommer i aksjon. Les hele saken her