Har husdyrhold gått ut på dato?

NATIONEN: Hva sier kua? Sauen? Eller grisen? Noe av det første vi lærer våre barn er å gjenkjenne gårdsdyr og å lage dyrelyder. Vi i Oppland Bygdeungdomslag mener at det å nytte seg av de produktene dyrene kan gi oss har vært naturlig siden tidenes morgen, og det tror vi det kommer til å fortsette å være i all framtid. Vi mener altså at husdyrhold ikke er gått ut på dato, men vi er nødt til å sette i gang et opplysningsarbeid, for å forhindre at de som setter datostemplingen på husdyrhold er folk som ikke har noe forhold til binger, fôrbrett og møkkskraper.