Hjelp til bønder når livet buttar

FJORDINGEN: Stort arbeidspress, usikre inntekter og ingen å dele bekymringane med. Kvardagen for mange bønder kan vere krevjande. No skal det bli lettare for bønder som slit å få hjelp.