Klare til et krafttak

HAMAR DAGBLAD: Bøssebærere og frivillige skal hjelpe Kreftforeningen med å sette solid rekord i årets «Krafttak mot kreft». Vang Bygdeungdomslag er med.