– Når eg tenkjer på ein bonde, tenkjer eg på ein mann

NATIONEN: Tora Voll Dombu meiner den låge kvinneandelen i landbruket kjem av haldningar. – Strukturelt er det ikkje noko som stoppar oss, seier ho.