Redd julens mørke sider

TRØNDERBLADET: Mange har bare ett ønske i julen: Å bli sett og satt pris på, skriver Sandra Blokkum og Grete Beate Sunnset i Bygdepolitisk nemnd i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag