Også Rakkestad og Degernes Bygdeungdomslag hang opp plakater og bannere.

Gjennom aksjonen ønsker de å opplyse om skogindustriens muligheter og potensial i Norge, slik at flere finner veien til skogen som arbeidsplass.

Norges Bygdeungdomslag håper at politikerne handler ut fra budskapet og setter aktiv og bærekraftig skogforvaltning på den politiske dagsorden i større grad. Banner er hengt opp ved Rema1000 for å understreke dette budskapet.

Les hele saken her