Vi kan nå klimamålene uten å redusere kjøttforbruket drastisk

KOMMENTAR: Vi får stadig høre at kjøttproduksjonen må reduseres drastisk for å nå FNs mål om begrenset global oppvarming på 1,5 grader. Bygdepolitisk nestleder i Akershus Bygdeungdomslag, Maja Aas, har skrevet kommentaren i Nationen.