Vi må satse på barn og unge!

AVISA VALDRES PLUSS: Forstår ikke kommunepolitikerne at skolen er et av bygdenes viktigste livsgrunnlag for bosetting? Oppland Bygdeungdomslag oppfordrer til å øke budsjettposten for barn og unge med sikte på grunnskolen. Dette bør være en sentral del av alles partiprogram, samt å faktisk gjennomføre det.