Dato Beskrivelse Kommentar
21/3

Feilrettinger
(build 363)

Problemer med at nyinnmeldte som betalt med vipps ikke ble registrert riktig ble rettet. Alle det gjaldt er rettet i medlemsregisteret, men noen av de har ikke mottatt innmeldingsbekreftelse på epost.

15/3

Oppgradert til 18.4

Oppgradert membercare/membersite til 18.4.

Lagt til Vipps som betalingsmulighet ved innmelding/"mine fakturaer".

26/2 Logg startet En del justeringer og endringer gjøres uten at det er "nyhetsbrev-verdig" - men kan være interessant for aktive brukere av medlemssystemet å følge med på.
feb Endret verv
  • Har opprettet "databehandler"-verv som gis til de som skal ha tilgang til medlemsdatabasen
  • Leder har alltid tilgang uten å sette på ekstra "databehandlerverv"
  • Bruker kasserer for fylkers "økonomiansvarlig" slik at felles utvalg er mulig.
jan Begynte å bruke Groupcare Benytter versjon 18.2 av Membercare