logo

Du er her:

Medlemsundersøkelse

Vi Norges Bygdeungdomslag vil gjerne bli bedre kjent med medlemmene våre og håper du tar deg tid til å svare på medlemsundersøkelsen vår.

For at vi skal få et bedre innblikk i hvem medlemmene våre er og hva dere mener om organisasjonen har vi laget en undersøkelse. Ved blant annet å hente inn disse svarene får en bedre og bredere oversikt over hva Norges Bygdeungdomslag bør jobbe mer med og hvilke saker vi skal engasjere oss i framover. 

Medlemsundersøkelsen er anonym og det tar cirka 5 minutter å besvare den. Håper du tar deg tid. 

Her finner du medlemsundersøkelsen

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt