logo

Styret i Meldal

Her er en oversikt over de som sitter i styret vårt:

Leder: Malin Solberg
Tlf: 99519797
E-post: Solberg236@gmail.com

Nestleder: Maja Granmo
Tlf: 47674950
E-post: maja_granmo@hotmail.com

Kasserer: Lasse Sørmo
Tlf: 41456070
E-post: Lasse_sormo@hotmail.com

Elin Granmo
Tlf: 47632362
E-post: elingranmo@hotmail.com

Espen Sørmo
Tlf: 90415885
E-post: espen_sormo@hotmail.com

Asle Ysland Hove
Tlf: 94196159
E-post: aslhove@outlook.com

Ola Solstad
Tlf: 97954830
E-post: olasolstad97@gmail.com

Erik Lilleås
Tlf: 90808963
E-post: eriklilleas@hotmail.com

Olav Lilleås
Tlf: 95520824
E-post: olav_lilleas@hotmail.com

Erik Kvam
Tlf: 47879097
E-post: kvam495@gmail.com

Lars Olav Løkken Lomundal
Tlf: 95440211
E-post: kurtbjarne@live.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt