logo

Du er her:

Brudd: Nå er det opp til Stortinget

I dag har jordbruket brutt forhandlingene med staten.

I dag endte årets jordbruksforhandlinger med brudd. Jordbruket ble ikke enige med staten om de økonomiske rammene, og nå blir det opp til Stortinget å vedta det endelige resultatet. Bygdepolitisk nestleder i NBU, Torstein Bjerkan Klev, er ikke overraska over at partene ikke kom til enighet: 

- Det er skuffende at Regjeringa ikke har mer respekt for Stortinget. Har de glemt hva Stortinget vedtok i stortingsmeldinga for tre uker siden? For å sikre rekrutteringa til landbruket er det nødvendig å redusere inntektsforskjellen mellom bønder og andre grupper. 

Foto: Norges Bondelag

I statens tilbud er midler foreslått omfordelt mellom ulike produksjoner og steder. Det skaper ikke forutsigbarhet for bonden. For mer informasjon om oppgjøret, se for eksempel Norges Bondelags nettsider. 

Det legges opp til et stort opptog for norsk landbruk tirsdag 23. mai, i Oslo. Norges Bygdeungdomslag stiller med egen fane i opptoget, og vil ha med oss så mange som mulig! Her finner du Facebook-arrangementet. 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt