logo

Du er her:

Er det lommeboka eller drivelysta som skal styre?

Stortinget er i gang med behandlingen om forslaget til en endring av konsesjonsloven.

I går inviterte Næringskomiteen til åpen høring om endringer i konsesjonsloven. De foreslåtte endringene i loven innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.Norges Bygdeungdomslag var representert gjennom prosjektet «Slipp oss til – ungdom inn i landbruket» på høringen. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom. Vi understreket viktigheten eiendomsregleveket for ungdom og for Bygde-Norge

 

- Stor pågang etter landbrukseiendommer


I høringsinnspillet, som ble holdt av prosjektleder Gaute Eiterjord, la vi vekt på at konsesjonsplikten, boplikten og odelen er i dag helt sentrale virkemidler for å sikre bosetting og utvikling av levende bygder. - Mange nordmenn ønsker å bo på landet og produsere mat. Mangelen på gårdsbruk er den største hindringen til dette. Gjennom nettsiden gardsbruk.no kan folk legge ut annonser for kjøp og salg av landbrukseiendommer. Her merker vi hvor stor pågangen etter landbrukseiendom er, sa Gaute i høringen. 


Gaute forsetter med å si at loven vil gjøre det utfordrende å sikre at de som kjøper gården bruker denne til å drive matproduksjon: - Med regjeringens forslag til endringer i proposisjon 92.L blir det vanskeligere å sikre at eiendommer som blir omsatt på gardsbruk.no faktisk blir brukt til å drive matproduksjon og at nye eiere faktisk bidrar til å skape nytt liv i bygda. Trolig vil færre gårdsbruk komme ut for salg som følge av flere av forslagene, ettersom flere av eierne kan bruke eiendommene som fritidseiendom. 

- Lån og gjeld er ikke fristende for ungdom

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu, var tilstede som tilskuer på høringen. Hun legger vekt på at vi må beholde den lovfesta priskontrollen som vi har i dag: - Priskontrollen sikrer at prisen på gårdsbruk er basert på det som er den mulige produksjonen på gården. Lån og gjeld er ikke fristende for ungdom og priskontroll reduserer denne inngangsbarrieren til landbruket.  

Tora advarer mot et gårdsmarked som i størst mulig grad styres av lommeboka: - Framtidens matprodusenter vil tape på om de må konkurrere mot pengesterke folk som ønsker gård til fritidsformål. Konsesjonsloven er ikke et problem for dem som vil drive og bo på gården, det er et problem for dem som ikke vil bo og drive.  

NBU håper at stortinget tar med seg innspillene til behandlingene av endringsforslaget. Du kan se «Slipp oss til – ungdom inn i landbruket sitt innspill på Stortingets nett-TV. Du kan òg lese Tora og Gautes innlegg på trykk i Klassekampen ved å trykke her

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt