logo

Du er her:

- Et krav for framtida

Jordbruket fram sitt krav for årets jordbruksforhandlinger 26. april.

Det ble brudd i forhandlingene i 2014, og NBU markerte seg i demonstrasjonstoget

Startskuddet for årets jordbruksoppgjør går i dag, når jordbrukets forhandlingsutvalg (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) legger fram sitt samla krav før årets forhandlinger. Kravet er utgangspunktet for forhandlingene med staten. 

I år har jordbruket lagt fram et krav som vil bidra til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Særlig på de små og mellomstore gårdene har inntektene ikke fulgt utviklinga ellers i samfunnet. I kravet er denne utfordringa pekt på som ei som må løses hvis rekruttering til landbruket skal øke. Ei anstendig inntekt er viktig for at ungdom skal velge landbruk som levevei. Hvis kravet innfris vil inntekta per årsverk i jordbruket øke med 31 700 kr. 

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu, mener dette om kravet: 

- Jeg mener dette kravet er et krav for framtida, både framtidige bønder og framtidige forbrukere. Å redusere forskjellen i inntekt mellom bønder og andre grupper er det viktigste rekrutteringstiltaket av alle. I tillegg foreslår jordbrukets forhandlingsutvalg å styrke tidligpensjonsordninga som er viktig for å stimulere til tidlig overdragelse til neste generasjon. Det er vi glade for. Våre innspill om å innføre en gårdsspareordning med skattefordel etter modell fra BSU er også inne, samt finansiering av Norsk Lanndbruksrådgivning sitt mentorprogram for unge bønder. 

Kravet er basert på Stortingets helt ferske vedtak i behandlinga av stortingsmeldinga "Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon", som ble vedtatt i Stortinget natt til onsdag. Her slår Stortinget fast at hovedmålet for landbrukspolitikken er å øke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressurser. 

- Jordbruksmeldinga fikk tøff behandling i Stortinget. Det er ikke mye igjen av Regjeringas opprinnelige forslag. Vi har fått gjennomslag på flere punkter. Tidligpensjonsordninga blir videreført, velferdsordnignene er reddet, og jeg er glad for at Næringskomiteen anerkjenner Bygdeungdomslaget sin rolle i å fremme kunnskap om jordbruket for unge. Jobben vår nytter, sier leder i NBU Tora Voll Dombu.

 

Lurer du på noe mer om jordbruksforhandlingene? Se nettsidene til Norges Bondelag, eller les denne artikkelen om hva jordbruksforhandlingene egentlig går ut på. 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt