logo

Du er her:

Jordbruksforhandlinger for dummies

Her kan du enkelt lese deg opp på hva jordbruksforhandlingene er.

Fra jordbruksforhandlingene 2014

Jordbruksforhandlingene er et like sikkert vårtegn som at bjørka spretter. Men hva går disse forhandlingene egentlig ut på? Her får du en kjapp innføring!

Historien

Forhandlingene er basert på «Hovedavtalen for jordbruket», som ble inngått i 1950 og sist revidert i 1992. Før 1950 ble det ført jordbruksforhandlinger uten formell hjemmel i en hovedavtale. 

Hva er jordbruksforhandlingene? 

Jordbruksforhandlingene er et avtalesystem for jordbruket. Jordbruksavtalen er en næringsavtale for matproduksjonen i Norge, som er et resultat av det årlige jordbruksoppgjøret. Denne skal sikre at Stortingets fastsatte mål for jordbruket nås. 

Hvem forhandler? 

Forhandlingene går mellom staten og næringa. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag representerer næringa i fellesskap. Alle bønder får ta del i ordningene disse framforhandler, uansett om de er medlem eller ikke. Administrasjonssjef i Landbruks- og matdepartementet er statens forhandlingsleder. Politisk ledelse, som for eksempel landbruks- og matministeren, er altså ikke direkte med i forhandlingene. 

Hva forhandles det om? 

Partene forhandler blant annet om målpriser på råvarer. Dette er priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå for sine produkter. I dag har man målpris på melk, svinekjøtt, korn og noen grøntprodukter. 
Man forhandler også om nivået og fordelingen av budsjettstøtte på ulike ordninger. Denne går i hovedsak til produksjonstilskudd som bonden kan søke på. Budsjettstøtta er et tiltak for å redusere matprisene i butikk, samtidig som bonden får den betalinga han/hun bør ha. 
Til slutt forhandler man om markedsordninger og markedsregulerende bestemmelser. Markedsregulering skal sikre en stabil forsyning av varer og sikre bøndene stabil avsetning og stabile priser. 
Som hovedregel forhandles det ikke om tollsatser og importbestemmelser, skatt og avgifter eller administrative og juridiske virkemidler. 


For mer om jordbruksforhandlingene, følg «Duserudkommisjonen» på facebook! 


Kilder: Norges Bondelag, www.snl.no, www.slf.dep.no 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt