logo

Du er her:

Sanner inviterer til utflyttingsfest

Mange arbeidsplasser flyttes ut fra Oslo-gryta.

Torsdag og fredag la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fram Regjeringa og Venstres plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Regjeringa har sammen med Venstre kommet til enighet om den største utflyttinga av statlige jobber siden daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Normans bonanza med statlige tilsyn i 2003. 630 arbeidsplasser er allerede flyttet eller vedtatt flyttet, og 1200 nye statlige arbeidsplasser skal opp til vurdering. I tillegg skal det vurderes om 600 studieplasser skal flyttes. Norges Bygdeungdomslag er veldig fornøyde med at Regjeringa nå bidrar til utvikling for hele landet. 

Arbeidsplasser sørger for levende bygder

 - Jeg er veldig glad for at Regjeringa sammen med Venstre nå satser så tøft med å legge kompetansearbeidsplasser utafor Oslo. Dette er god distriktspolitikk, sier leder i Norges Bygdeungdomslag Tora Voll Dombu. 

For å opprettholde bosetting i Distrikts-Norge er arbeidsplasser det viktigste. Nå bidrar Regjeringa og Venstre til at bygda blir et reelt alternativ når man skal velge bosted. Levende bygder må ha arbeidsplasser. 

Hjemflyttingsmuligheter

- For ungdom fra Distrikts-Norge åpner dette for at de kan gjøre alvor av ønsket om å flytte hjem, eller til å flytte ut av byen etter endt utdanning, sier Voll Dombu, og fortsetter:

- Ungdom fra bygda, og spesielt jenter, er høyt utdanna. Utkantjenter tar høyere utdanning i større grad enn jenter fra byen, og dette tiltaket gjør det mulig for flere å flytte hjem. Dette vil spre makt, og det vil bidra til å utvikle gode regionale sentrum for næring og kunnskap. 
 
Norges Bygdeungdomslag blir gjerne med på å feire Regjeringa og Venstres utflyttingsfest! 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt