logo

Du er her:

- Statens tilbud appellerer ikke til rekruttering

På fredag la statens forhandlingsleder Leif Forsell fram tilbudet til en ny jordbruksavtale.

På fredag la statens forhandlingsleder Leif Forsell fram tilbudet til en ny jordbruksavtale. I tilbudet legger regjeringen opp til en lavere inntekstvekst for bønder enn for andre grupper. Tilbudet gir bøndene en inntekstvekst på 2.25 prosent fra 2017 til 2018. Det utgjør 9000 kroner per årsverk, hvor andre yrkesgrupper får en inntekstvekst på 16.000 kroner. Et slikt tilbud fra staten strider i mot stortingets mål om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper.

 

Politikerne må tette inntektsgapet

Vi i NBU mener at det er politikeres oppgave å legge til rette for lønnsomhet og trygghet i jordbruket. Årets jordbruksforhandlinger er en mulighet til å tette inntektsgapet mellom unge bønder og andre unge. Torstein Bjerkan Klev, bygdepolitisk nestleder i NBU mener at statens tilbud gjør lite eller ingenting for å tette dette inntektsgapet:
- Statens tilbud appellerer ikke til rekruttering. Hvis dette er måten de skal få ungdom til å velge bondeyrket som karrierevei så har de bomma.

 

Ungdommen satser på jordbruket

Ungdom står klar til å bli bønder og ta over gården. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at i år har naturbruk den aller største søkerveksten blant programfagene. NBU har hundrevis av medlemmer som står klar til å ta over i framtiden. Klev fortsetter:
- Å produsere mat er verdens viktigste yrke. Dersom ikke inntektsgapet tettes står vi i fare for at unge potensielle bønder ikke tør å satse. Derfor må staten sørge for at utøvere i jordbruket har reelle muligheter til å øke inntekta slik som andre grupper i samfunnet.

 

Bondeinntekten må øke i kroner

Et samlet Storting sa nylig at «for å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetenes i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet». For at dette skal være mulig mener NBU at bondeinntektene må øke i kroner. En prosentvis inntektsutvikling i 2018 vil føre til at den kronemesside avstanden mellom gruppene vil øke mellom 3000 og 4000 kroner.


Hvis inntektsutviklinga hindrer framtidige bønder til å bli matprodusenter vil vi slite med å fylle plassen etter de 40000 bøndene vi har i dag. NBU håper at vi kan sette vår lit til at politikerne som forhandle under vårens oppgjør tar samfunnsansvaret sitt alvorlig og letter opp til at vi også i framtiden har bønder til å fylle det viktigste samfunnsoppdraget – nemlig å produsere mat. 

.

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt