logo

Du er her:

  • Forside
  • Mening
  • Vi ønsker fortsatt matproduksjon over hele landet!

Vi ønsker fortsatt matproduksjon over hele landet!

Norges Bygdeungdomslag og 4H har møtt statssekretær Hanne Blåfjelldal med et klart budskap.

Vi har i dag, sammen med 4H, møtt statssekretær Hanne Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet for å overrekke "Ungdommens krav" til årets jordbruksoppgjør.

Det norske landbruket skaper mange arbeidsplasser og store verdier, og det med utgangspunkt i jordressursene som ligger spredt over hele landet. 

Dette er en bærebjelke for mye av øvrig næringsliv i Bygde-Norge, og dermed avgjørende for å opprettholde levende bygder i hele landet.

De tre overordnede kravene som ble stilt til oppgjøret var: 

  • Styrket rekruttering til landbruket
  • Økt matproduksjon på norske ressurser
  • Levende landbruk i hele landet

Satte norsk mat på kartet

For å vise at vi ønsker å opprettholde matproduksjon i hele landet, viste vi fram et norgeskart med produkter fra alle de nitten fylkene våre: Kesam fra Finnmark, korn fra Akershus, eplemost fra Sogn og Fjordane, plommer fra Hardanger og mange andre produkter.

Maten
LOKALMAT: Mat fra de ulike regionene i hele Norge.

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum, ba statssekretæren ta en titt på alle de flotte produktene, og oppfordret regjeringen til å opprettholde matproduksjon i alle deler av landet.

Blåfjelldal
UNGDOMMENS KRAV: Statssekretær Hanne Blåfjelldal (t.v.) får overlevert kravet fra Norges Bygdeungdomslag og 4H.

Ost

Rekruttering

Norges Bygdeungdomslag jobber for levende bygder, og statssekretæren kunne fortelle at regjeringa ser på landbruket som viktig i denne sammenhengen, samt å øke rekrutteringen til bondeyrket ved å gjøre det mer lønnsomt. For å få unge til å bli bønder, må en kunne tjene penger på å produsere mat. På spørsmål om hvordan regjeringa vil legge opp til at vi i årene fremover får mer norsk mat på norske ressurser, svarer Hanne Blåfjelldal at de vil stimulere til økt produksjon og gi den enkelte bonde mer frihet, som for eksempel dobling av melkekvotetaket.

Bommer i virkemiddelbruken

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum, er glad for at regjeringen sier de deler NBUs målsettinger, men mener de bommer i virkemiddelbruken. Hun mener politikken regjeringen har ført så langt, som dobling av melkekvotetaket og konsesjonsgrenser på kylling, ikke gjør det lettere for ungdom som ønsker seg inn i næringen: 

- I fjorårets oppgjør ble det tatt fra de små og gitt til de store. Norske bønder må få en inntekt som reflekterer arbeidsinnsatsen, uavhengig av størrelsen på bruket. Store gårder er ikke lettere å ta over for ungdom, kanskje snarere tvert imot, sier hun. 

Sørum viser til jordbruket er uløselig knyttet til nettopp jorda, og at politikken må utformes med utgangspunkt i de naturgitte forhold. Det gjennomsnittlige melkebruket i Norge i dag er på 24 kuer, en produksjon på cirka 180 tonn melk. 

- Kanskje er ikke dette like effektivt eller billig å drive som gjennomsnittsbruket i Danmark med 117 kuer, men til syvende og sist er det topografien, jorda, som setter grensene. Man kan ikke ha 900 tonn i kvote hvis man ikke har jord til å spre gjødsel og høste fôr på. Skal vi øke selvforsyningsgraden, ha levende bygder og et flott kulturlandskap må vi bruke jorda der den er, og de som bruker jorda må få betalt for jobben, avslutter Sørum. 
 

Ost
KRAFTKAR: Hanne Blåfjelldal fikk med seg Tingvollosten Kraftkar for å gi landbruksminister Sylvi Listhaug noe å styrke seg på.

 

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt